Ειδήσεις

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος μιλάει για την εφαρμογή των μέτρων στις λαϊκές αγορές

Πλήρης συμμόρφωση με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων για την προστασία όλων!
1038